ชื่อโครงการ
สถานที่
พิกัด
 
     
mae suai dam project chiang rai  
MAE WONG DAM PROJECT จ. นครสวรรค์  
กรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
ก่อสร้าง 2 โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำฝั่งขวาแม่น้ำยม บ.คุ้งยาง ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  
ก่อสร้าง4/11 สำนักชลประทานที่11 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท  
การส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
กำแพงป้องกันตลิ่งวัดแสง    
กิ่วคอหมา จ.ลำปาง  
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอตากใบและอำเภอสุไหโก-ลก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ปาเสมัส อ.สุไหโก-ลก จ.นราธิวาส  
เขารัง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  
เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง จ.นครนายก  
เขื่อนอำนาจเจริญ PR3 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  
คลองกระถิน    
คลองเกลือ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  
คลองหลวง 222222 1111,2222
คลองหลวง ทดสอบ 111111 1111,2222
คลองหลวง2 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี